Stämplar som hobby

Som hobby och konstverk är stämplar ett växande område runt om i världen och det är särskilt populärt i USA. I Europa ses stämplar i form av hobby främst som något som barn ägnar sig åt men i USA används stämplar för att göra avancerade designer av olika produkter och för att dekorera olika typer av föremål. Stämplar kan tillverkas och användas både till att sätta en personlig prägel på brev och till exempel julkort men det kan också användas för att skapa konst av olika slag, till exempel om man gör en målning.

Åtminstone i USA har stämplar mer och mer kommit att ses som en typ av konst och denna konstform har en växande popularitet i landet. Vissa föredrar att tillverka egna stämplar utifrån vad man har till hands hemma, som exempelvis gamla suddgummin eller andra typer av gummi, men det finns numera också företag som ägnar sig åt att sälja produkter som man kan använda sig av vid tillverkning av egna stämplar. Som konstform betraktat så räknas både själva den ofta vackert utformade stämpeln, men också de föremål som man har använt stämpeln på som utsmyckning.

Förutom gummimaterial kan man också använda andra former av material som till exempel trä eller metall. Ju hårdare material man använder, desto svårare är det dock att karva in sina bilder och olika utsmyckningar. Däremot håller de längre om man vill använda stämpeln under längre tid.

I och med det ökande intresset för tillverkning och användande av stämplar på konst- och hobbynivå så har det växt fram egna så kallade slöjdföreningar inom ämnet. Dessutom finns det många forum på internet där man diskuterar idéer och jämför varandras olika stämplar. De som håller på med stämplar brukar också vara intresserade av liknande hobbys, som till exempel att tillverka egna vykort och scrapbooking.